مصاحبه

 • کتاب «تشکل دهه پیشرفت» با موضوع، نقش تشکل های دانشجویی در تحقق پیشرفت
  ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ ۱۶:۳۳

  «تشکل دهه پیشرفت»، شیوه نامه حضور فکری و مطالباتی مجموعه های دانشجویی در مسائل کشور

  این کتاب با بررسی ضرورت های دهه عدالت و پیشرفت، به‌ضرورت تداوم آرمان‌گرایی و تعمیق حرکت های دانشجویی به عنوان پیشران جامعه تأکید کرده و به تبیین ابعاد نظری و عملی چگونگی حضور فکری و فیزیکی آن ها در مسائل عینی کشور می پردازد.

 • به مناسبت سالگرد انشقاق در دفتر تحکیم وحدت
  ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۶

  دفتر تحکیم وحدت در دوراهی سنت و تجدد

  «این تحقیق نشان داد که فارغ از تحولات جزئی هر دوره، در یک نگاه کلی و ماکروسکوپیک، دفتر تحکیم وحدت از گفتمان اسلام ناب به گفتمان روشنفکری دینی و از آنجا به گفتمان تجددی متطوّر شده است. چنین تطوّری وقتی که در کنار طرفداری بدنۀ دانشجویی و نیز موقعیت نسبتاً حاشیه‌ای طیف شیراز (گفتمان اسلام ناب) قرار می‌گیرد، حکایت از بسط و گسترش دایرۀ حاکمیت گفتمان تجددی در دانشگاه‌ها دارد که بسیاری از آموزه‌های آن در خلال کنش‌های کلامی و غیرکلامی روزمرۀ آن‌ها بازتولید می‌شود. چنین وضعیتی نه تنها محصول بسط اندیشۀ تجددی از خلال آموزه‌های مختلف دانشگاهی (بالأخص علوم انسانی و اجتماعی) است بلکه محصول گسترش فضای روشنفکری و تکثیر آموزه‌های تجددی از آن مسیر می‌باشد.