مصاحبه

  • چگونه فضای مجازی بر ابعاد تربیتی مانند جلوه‌های شخصیتی و هویتی فرد اثر می گذارد؟
    ۱۳۹۳/۰۷/۸ ۱۵:۴۰

    تاثیر فضای مجازی در جعل هویت‌های جدید

    ممکن است شخصی در شبکه‌های رسمی یا ملی با هویتی ظاهر شود که، با هویت او در شبکه‌های دوستانه یا خارجی کاملا متغایر باشد. در این حالت با پدیده‌ای به نام تعدد جلوه‌های شخصیتی و هویتی روبرو می شویم که می تواند فرآیند دو رویی و نفاق را به شدت گسترش دهد.