مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ ۲۲:۴۸

    توهمی دربارۀ آینده و ایده ترقی

    ترقی یک توهم است و دریچه‌ای از زندگی و تاریخ بشری است که نه به نیازهای عقل، بلکه به نیازهای دلِ او پاسخ می‌دهد. فروید، در کتابش، «آیندۀ یک توهم» که در ۱۹۲۷ منتشر شد، استدلال می‌کند که دین یک توهم است. توهمات ضرورتاً همگی باطل نیستند [و لذا] باور به آنها، نه به دلیل بهره‌مندی‌شان از حقیقت، بلکه به‌خاطر پاسخی است که به نیاز انسانی به معنا و همدردی می‌دهند.