مصاحبه

 • سخنرانی دکتریوسف اباذری در انستیتو سرطان ایران
  ۱۳۹۴/۰۳/۸ ۲۰:۲۵

  ملاحظات جامعه‌شناختی درباب بیماران سرطانی

  دکتر یوسف اباذری: من نه سرطان شناس هستم و نه طبیب، جامعه شناسی هستم که امیدوارم بعضی نکات را برای شما روشن کنم. همان طور که می دانید درباره ابعاد اجتماعی سرطان و بیماران سرطانی در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است و در نتیجه دست جامعه شناسان و حتی روانشناسان در این مورد تهی است. بنابراین من سعی می کنم اول مقدمه ای جامعه شناسانه در مورد مرگ و بیماران دم مرگ (محتضران) بیان کنم و بعد به بیماران سرطانی و وضع جامعه شناسانه پزشکی در ایران بپردازم.

 • رونمایی از شیوه جدید تحمل مخالف به سبک «لیبرالیسم ایرانی»
  ۱۳۹۲/۰۹/۲ ۱۶:۲۹

  افروغ منتقد است، پس تئوریسین تروریسم است!

  لیبرال های ایرانی به قول ظریفی می توانند فی الجمله هیتلر را از گور بیرون آورده و ردای گاندی به تنش بپوشانند و برایش رای جمع کنند! از سوی دیگر این تهاجم اخلاقی که یادآورافعال و کردار رسانه های دولتی در دوره احمدی نژاد است، حکایت از «پروژه امنیتی» دارد که طی آن برخی محافل خاص می کوشند با هدایت پروپاگاندای رسانه ای منتقدینی که در افکار عمومی صاحب وجاهت هستند را از میدان سیاست خارج کنند.