مصاحبه

  • مصاحبه با دکتر عبدالحسین کلانتری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
    ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۱۲:۴۷

    تحلیل گفتمان نشان می دهد که عمل و سبک زندگی بر نظر تاثیر دارد

    این قسمتی است که دکتر کچویان در نظرات فوکو دست می‌برد. چرا که از نظر ما تنها کسانی که خارج از این تاریخ و تمامی تبعات منبعث شده از این تاریخیت بتواند بیندیشد، کسانی هستند که خداوند اراده کرده که این چنین باشند. اینها پیامبران و ائمه معصومین هستند و به طور مشخص حضرت ولی عصر است.