مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۰

    درباره نگاه خاص سیدجواد طباطبایی به روشنفکران ایرانی

    آنهایی که با نوشته ها و روحیات شخصی طباطبایی آشنایند بهتر می دانند که وی نگاه خاصی به دیگر روشنفکران و اندیشمندان ایرانی دارد و به قول معروف  اصلا آنها را آدم حساب نمی کند! و در جای جای تالیفات و سخنرانی هایش با ادبیات ستیزه جویانه و توهین آمیزی از آنها یاد می کند و همین […]