مصاحبه

  • گفت‌و‌گو با رضا مهدی پیرامون میان‌رشته‌ای ها؛
    ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۰۸:۵۷

    دانشگاه در ایران یک دبیرستان بزرگ با ساختار، فرایند وکتب معین است

    نگاه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران به مفاهیمی نظیر دانش، مهارت، نگرش، آموزش و فناوری، به نحوی است که نه تنها برای توسعه میان رشتگی بلکه برای هر نوع ابتکار اساسی دیگر نیز عرصه را باز نمی کند.. تاکنون توسعه میان رشتگی و ایجاد زمینه و شرایط برای توسعه آن، دغدغه و اولویت نظام دانشگاهی ما نبوده است. به نظر من، عملکرد دانشگاهها در قلمرو علوم سخت(Hard science)، بهتر از علوم انسانی بوده است.