مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۳۹

    نقد عقیده ی ماهیت نیمه ذهنی در علوم انسانی

    از اشکالات وارد بر معتقدان به این اندیشه این می باشد که بین متن علم و حاشیه ی علم (در مقالات بعدی در این باره توضیحات بیشتری خواهم داد) تمایزی قائل نیست و حاشیه ی علم را نیز جزء همان متن و ماهیت علم به حساب می آورد. به طور مثال سایت تریبون مستضعفین در […]