مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۹ ۱۲:۴۴

    نوسازی وارداتی و مسئله‌ی آلودگی هوا

    بوروكراسی ما براساس آن عقلانیت غربی طراحی نشده است، چراکه اصلاً این عقلانیت آوردنی نیست و ما جامعه‌ای با یك گذشته‌ی تاریخی، فرهنگی و دینی طولانی هستیم . یك جامعه‌‌ی كوتاه‌مدت ممكن است به‌راحتی در برابر یك سری چیزهای وارداتی منفعل شود ولی جامعه‌ی ما نمی‌تواند آن پوسته‌ی مدرن را هم پیدا كند؛ ما بدون هیچ حسابی به مدرنیته و تكنولوژی روی آوردیم؛ بدون توجه به این‌كه چه قدر به این‌ها نیاز داریم.