مصاحبه

  • گفتگو با میثم مهدیار (عضو کاروان سرزمین برادری):
    ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۳:۳۱

    ظرفیت‌های «تقریبی» علوم اجتماعی

    یکی از برنامه‌های سفر ما شرکت در برنامه مجلس ذکر و مناجات یکی از خانقاه‌های اهل سنت سنندج بود. این خانقاه‌ها کاملاً ساختاری شبیه حسینیه‌های شیعیان دارد و اصالتاً این خانقاه‌ها خود را به اهل‌بیت منتسب می‌دانند و در شجره‌نامه‌هایی که در این خانقاه نصب شده بود نام اهل‌بیت در سرسلسله این شجره‌نامه‌ها دیده می‌شد.