مصاحبه

  • گفتاری از استاد حیدر رحیم‌پور در جلسه رونمایی "کتاب تلخ ترین نوشته من"
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ ۱۶:۲۵

    فرهنگ در محاصره اقتصاد است

    مثل اون موقعیه که ما در دوران سیاسی آغاز انقلاب و دوران سیاسی افتتاح انجمن طلاب و دانشجویان داشتیم که واقعاً افرادمون کم، ولی اونقدر جهانگیر بود که نشر به همه جا بلافاصله سرایت می‌کرد. غافل از این که بحث این کتاب اقتصادیه؛ و اونطوری نیست که بشه سریع نشرش کرد….