مصاحبه

  • پرونده شورای تحول در علوم انسانی در گفتگو با دکتر همایون/4
    ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۰۹:۲۹

    شرایط ورود به تمدن‌سازی در دولت سابق فراهم شد

    شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی تمدنی ما در دولت سابق به حدی رسید که این ظرفیت وجود داشته باشد تا این مسئله اعلام شود که در حال ورود به مرحله‌ جدید هستیم.