مصاحبه

  • گفتگوی لوموند با یک جامعه شناس ایرانی
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۷:۰۵

    جامعه شناسی عمرا نمرده است! + طنز

    اینها می‌گویند جامعه‌شناسی نمی تواند جوابگو باشد و توانایی تحلیل موضوعات خرد و کلان را ندارد، اتفاقا دارد. مگر می‌شود بعد از این همه زحمتی که دورکیم کشید، ماکس وبر کشید، حالا جامعه‌شناسی به بن بست برسد؟ با جامعه‌شناسی می‌شود همه چیز را تحلیل کرد، از من و شما گرفته تا همان دانشجوی نفهمی که باید می‌رفت حوزه درس بخواند و اشتباهی آمده بود دکترای جامعه‌شناسی.