مصاحبه

 • گفتگو با دکتر ابراهیم توفیق
  ۱۳۹۳/۰۱/۲ ۰۹:۲۵

  دربارۀ تهران: شهر و جامعه شناسی

  مدیریت شهری در نوسازی بافت فرسوده می‌گوید که این نوسازی باید مبتنی بر مشارکت شهروندی باشد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، این است که کار به دست سرمایه داری مالی پنهانی افتاده است که بازی خودش را می‌کند.هر انسانی نسبت به فضایی که در آن زندگی می‌کند، حقی دارد. این مفهومی است که هاروی می‌پروراند و ما بر اساس آن می‌توانیم از مشارکت حرف بزنیم، یعنی چیزها و شرایطی که وجود دارد را باید به رسمیت بشناسیم

 • تاملی در مسئله انتقال پایتخت از تهران
  ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ۰۹:۳۶

  آیا با انتقال پایتخت مساله حل می شود؟

  رشد جمعیتی اسلامشهر و شهرهای قرچک و قدس و ورامین نمونه هایی از نتایج این سیاستگذاری به شمار می آیند. بنابراین امروز دیگر مسئله فقط شهر تهران به معنای مناطق 22 گانه شهرداری نیست بلکه مسئله اصلی “مجموعه شهری تهران” است با ده ها شهر و آبادانی بزرگ و صدها کانون جمعیتی متوسط، کوچک و نزدیک به هم که با یکدیگر در یک نظام سلسله مراتبی، ارتباط روزمره دارند و بر هم تاثیرمی گذارند

 • معماری وحشیِ مضطربِ پایتخت
  ۱۳۹۲/۰۳/۱ ۱۴:۱۶

  از تدوین طرح جامع تهران توسط معمار یهودی تا تراکم فروشی به سبک کرباسچی

  متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه طرحی بومی و کارشناسی، جایگزین طرح جامع اول نشد، بلکه نسخه های شماره 2 و 3 و سپس طرح تفصیلی شهر تهران طرح شد. این روند مصداقی روشن از این مثل قدیمی بود که “خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج”.