مصاحبه

  • در دل بحران آب
    ۱۳۹۳/۰۱/۲ ۰۸:۲۹

    فقدان مطالعات فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی در ساخت سدها

    در ساختن سدها مطالعات فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی کجاست؟ در حالی که مساله آب یک مساله اجتماعی است. با متوقف کردن دو سه سد بزرگ هیچ اتفاقی نمی‌افتد. سدهایی مثل بختیاری و شفارود اگر ساخته نشوند اتفاق خاصی نمی‌افتد. خسارت شرکت‌ها داده شود ولی این سدها ساخته نشوند که آثار و هزینه‌های بیشتری دارد. بعد آن مبلغ اضافه اختصاص داده شود به ارتقای آبیاری. ما اگر نیروگاه‌هایمان را ارتقا دهیم اصلا به این سدها احتیاجی نداریم.