مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ۱۷:۰۲

    مجموعه پوسترهای فرزند بیشتر زندگی بهتر

    شرایط امروز جامعه طوری است که نیازمند یک همت عالی خصوصا از نوع معنوی است. ترس و نگرانی از مشکلات مالی معمولا مهمترین بهانه ای است که چه در امر ازدواج و چه در فرزند دار شدن و… باعث عقب نشینی می شود. این در حالی است که در یک جمله می توان این گونه گفت که روزی فعلی ما از جایی رسیده است که توصیه به ازدواج و افزایش نسل از جانب اش بوده است.