مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ ۲۳:۳۵

    آمار بازدید ایرانی ها از سایت های علمی جهان‎

    ایران بعداز امریکا و هلند که دارای نظام استنادی ISI و Scopus هستند به عنوان سومین کشور در جهان نظام استنادی ISC را راه اندازی کرده، در واقع در جهان فقط سه کشور امریکا و هلند و ایران هستند که دارای چنین پایگاهی هستند، البته کشور هایی همچون مالزی و هدوستان هم در راه هستند.