مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۵:۵۹

    «رساله نکاحیه»؛ کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین

    گرچه شاید دیدگاه های مرحوم علامه تهرانی در عرصه های مختلفی تفاوت هایی با نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی داشته باشد، اما به عنوان تنها اثر اعتراضی سال های اجرای بی توجه و کم و کاست سیاست های نظام سلطه ی جهانی در مورد کنتزل جمعیت در کشور است که به همین علت اهمیت دو چندانی می یابد.

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۰

    زندگی نامه ابن خلدون

    ” ابن خلدون حضرمی اشبیلی، متفکر، جامعه شناس و مورخ در سال 732ق/1332م در تونس، یکی از شهرهای آفریقای شمالی متولد شد. او آموزش های آغازین را نزد پدرش فرا گرفت و سپس نزد علمای تونسی قرآن و تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و نطق آموخت. آثاری که او در این زمان از خود به جای گذاشت، او را بلند آوازه ساخت. بسیاری از آثار و افکار به جا مانده از او با جامعه شناسی معاصر وجه اشتراک دارند. “