مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۳/۶ ۱۷:۴۰

    احیای فرهنگ‌های متکثر ایرانی، راهبرد فرهنگی انقلاب در دنیای مدرن

    تاکید رهبر انقلاب بر رسمیت بخشی به تکثر و تنوع فرهنگهای ایرانی و فرصت بودن این تنوع و متعاقبا طرح مسابقه و رقابت در بین اقوام در تحقق آرمانهای انقلاب، شاهدی بر لزوم اهتمام به بازخوانی و احیای فرهنگهای اصیل ایرانی است. در نتیجه تاسیس فرهنگستانهای زبانهای اقوام ایرانی ( ترکی، کردی، عربی …) در کنار فرهنگستان ادب فارسی جهت انتقال مرجعیت زبانهای قومی از خارج کشور به داخل و احساس قدرت فرهنگی اقوام ایرانی در قبال همزبانان خود در سایر کشورها و همچنین صدور فرهنگی اقوام از داخل به خارج.