مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۵ ۰۰:۱۸

    نسبت «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی»: روایت پنجم

    «انقلاب اسلامی» امروزه کاملاً در متن تاریخی و فرهنگیِ خاصّ جامعة ایران فهمیده شده و به آن دوخته شده است. لازم است برخی از این گره­ها باز شود و به آن اجازة حرکت داده شود تا به دیگر متن­های تاریخی و فرهنگی نقل­مکان کند. مقصود این نیست که به تاریخِ انقلاب اسلامی توجه نشود، یا برای سازگارسازی آن با شرایط تازه، از برخی اصول آن صرفنظر شود. مراد این است که باید از فهم «محلی» ایرانی که برای مخاطب مسلمان در دیگر جوامع اسلامی، گنگ و مبهم است، به سوی یک فهم «عمومی» و جهانیت­یافته از «انقلاب اسلامی» حرکت کرده و مضامین اصلی آن را آشکار کنیم؛