مصاحبه

 • در نقد تکنوکرات های لیبرال مسلمان!
  ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۱۸:۵۳

  فرهنگ زدایی فن‌سالارانه تکنوکرات ها

  زمانی که برای اولین بار مرعشی در سال های میانی دهه 70، جریان سیاسی و مدیریتی شان را «تکنوکرات‌های مسلمان» خواند، عجیب می‌نمود که این انگ بدنامی را چه راحت برای خود پسندیده‌اند. اما مرعشی بار دیگر در گفتگو با یک نشریه اظهارات سابق خود را تکرار کرده است.

 • نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه
  ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۲۹

  سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران

  نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه