مصاحبه

  • سارا شریعتی در نشست رونمایی از کتاب "منهای فقر"
    ۱۳۹۲/۰۸/۱ ۱۱:۳۶

    ثروت جوامع ثروتمند محصول فقر و غارت جوامع توسعه نیافته است/ کمترین حجم علوم اجتماعی در مورد فقر است

    اراده سیاسی برای ریشه کن کردن فقر وجود ندارد، جامعه هم در برابر فقر مسئول است زمانی که در جامعه یک نفر گرسنه است مردم دیگر هم مسئول هستند، ما حساسیت هایمان را نسبت به فقر که هدفمان از انقلاب بود را از دست داده ایم. آن قدر که در پرونده های سیاسی داخلی و خارجی، حساس هستیم درباره فقر حساسیت نداریم. آیا تا به حال فقر، تیتر یک روزنامه شده است؟