مصاحبه

  • گذری بر زندگی وآثار پروفسور رفیع پور
    ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۱۴:۵۴

    پروفسور فرامرز رفیع پور

    رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود.عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن رادارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است. او متولد سال ۱۳۲۰ و […]