مصاحبه

  • نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی خودمانی
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳:۵۸

    استفاده از عنوان جامعه شناسی برای این کتاب غیراخلاقی است

    نویسنده در این کتاب بی آن که سندی معتبر ارائه کند صرفاً برخی ویژگی ها را به ایرانیان و جامعه ایرانی نسبت می دهد و بدون تکیه به اسناد و منابع و روش های پذیرفته شده در پژوهش ادعا می کند که ما دروغ گوترین ملت دنیا هستیم یا معتقد است فرهنگ اعتراض در ما وجود ندارد. این در حالی است که تاریخ 100 سال گذشته ایران دلالت بر بروز دست کم 20 جنبش دارد و از این حیث جامعه ایران جامعه ای به شدت جنبشی و معترض بوده است.