مصاحبه

 • گذری بر زندگی وآثار پروفسور رفیع پور
  ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۱۴:۵۴

  پروفسور فرامرز رفیع پور

  رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود.عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن رادارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است. او متولد سال ۱۳۲۰ و […]

 • ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ ۰۰:۲۸

  درباره‌ی دکتر فرامرز رفیع پور (1)

  رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود. عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن را دارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است.