مصاحبه

  • پرونده اي براي ادبيات معاصر ايران
    ۱۳۹۳/۰۴/۱ ۱۴:۵۹

    یک جنگجو که نجنگید، اما… شکست خورد

    رویکرد رمانتیک نصرت رحمانی در شعرهایش در ستیز با مظاهر عصر جدید است. او برخلاف بسیاری از شاعران هم عصرش خود را از بند تکلف­های زبانی رها ساخته و با زبانی بی پروا و گاه خشن به خشونت عصر جدید پرداخته است: «در شهرهای کودکی من/ پیری عصا به دست در گاهواره غنوده است/ لالا بخواب کودک آهن/ لالا بخواب کودک باروت/ بگذار چهره ها دروغ بگویند/ دیگر عصا شناسنامه پیری است»