مصاحبه

  • آخرین رمان حسام الدین مطهری به چاپ دوم رسید
    ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ ۱۵:۳۷

    دو روایت درباره «کلت 45»: از بن بست مبارزه تا حاشیه ای بر یک تراژدی

    مجاهدینی که کورکورانه جذب سازمان می شدند. با خواندن چند کتاب به اجتهاد در مبارزه می رسیدند و بعد از آن همه چیز را قابل قربانی در راه آرمانهای حزب می دیدند. نه تنها با سیانوری بر کف همیشه آماده ی مرگ بودند بلکه خانواده و فرزندان را هم، چون آبی که باید در ظرف سازمان صورت بگیرد رنگ مبارزه می دادند و فرزندانی که دیگر فرزند نبودند، اعضای سازمان بودند و مهیای مبارزه