مصاحبه

 • به بهانه درگذشت خالق «صد سال تنهایی»
  ۱۳۹۳/۰۲/۳ ۲۱:۲۷

  مارکز ، «صد سال تنهایی» و داستان استعمار

  مارکز شخصیت مهمی است. او از یکسو دوست کاسترو است و از سوی دیگر دریافت کننده نوبل ادبیات است. اگر به یاد بیاورید او از فلسطین هم دفاع کرد و شارون را مستحق جایزه نوبل قتل دانست. آنچه مد نظر این نوشته است آن است که چرا گهگاه هنر یک هنرمند هم جهت کردار سیاسی او نیست و حتی عکس آن عمل می کند. بدون شک مارکز استعمار را می شناخت و در قبال آن جهت گیری مشخصی داشت. در آمریکای لاتین اردوگاه گسترده و فراخی برای طرفداران غرب وجود دارد و پیوستن او به آنها تعجبی را بر نمی انگیخت و می توانست آسایش بیشتری برای او به همراه داشته باشد.

 • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۵:۲۴

  محمد رضا جوادی یگانه

  نام و نام خانوادگی: محمد رضا جوادی یگانه
  تخصص: جامعه شناسی تاریخی ، جامعه شناسی ادبیات
  محل کار: استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
  تحصیلات: دکترای جامعه شناسی
  سوابق کاری: تدریس در دانشگاه های تهران، علامه، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، معاونت اداری مالی دانشکده علوم اجتماعی
  پست الکترونیک: myeganeh@ut.ac.ir
  آدرس سایت شخصی: http://www.mrjavadi.com