مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۱۴:۰۳

  آزاد ارمکی:تاریخ فرهنگی و اجتماعی سنگ بنای نظریه های جامعه شناسی

  رشته های علوم انسانی و اجتماعی در ایران وقتی خواهند توانست توضیح دهنده حیات ایرانی باشند که در ادامه حیات موثر و علمی رشته هایی چون تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ فرهنگ و تاریخ جامعه و تاریخ سیاست و تاریخ سیاسی و … قرار گرفته باشند.

 • گفتگو با پروفسور شاپور رواسانی درباره خدمت و خیانت مستشرقین:
  ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۲۰:۴۸

  بهتر است بررسی‌هایشان دفن شوند تا جسدشان

  کار عمده مورخین و مستشرقین غربی که برای ما تاریخ نوشته‌‌اند (و می‌نویسند) با تجلیل از سلاطین، شرح جنگ‌ها (غارت‌ها) تجلیل از طبقه حاکم و تبلیغات نژادی همراه با انکار مبارزات طبقات محروم است. همچنانکه کار عمده مورخین و راویان دوران خلفا در خدمت به طبقه حاکم متهم کردن رهبران قیام‌های مردمی به انواع فسادها و انحرافات اخلاقی و پرده‌پوشی از جنایات طبقه حاکم بود.

 • احمد اشرف؛
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۲۱:۵۳

  شهرنشینی از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی

  کارل مارکس و ماکس وبر از پایه‌گذاران جامعه‌شناسی تاریخی هستند که به این مسائل توجه خاص کرده‌اند و مبانی نظری جامعه‌شناسی تاریخی شهر را پی‌ریخته‌اند و بیشتر جامعه‌شناسان و تاریخ‌دانان بعدی از نظریه‌‌‌های این دو سود جسته‌اند و آن‌ها را در موارد خاص مورد بررسی و آزمون قرار داده و در مواردی گسترده‌تر و بارورتر ساخته‌اند.

 • جامعه شناس و متفکر برجسنه انتقادی در ایران
  ۱۳۹۲/۱۲/۵ ۱۸:۴۳

  امانوئل والرشتاین در راه تهران

  به گزارش پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی امانوئل والرشتاین جامعه شناس و متفکر برجسنه انتقادی حوزه جامعه شناسی تاریخی و صاحب نظریه نظام های جهانی هفته آینده به دعوت انجمن جامعه شناسی ایران به تهران می آید.

  وی در روز یکشنبه 11 اسفند ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و همچنین جلسه ای با اساتید حوزه علوم اجتماعی در دانشگاه تهران خواهد داشت.