مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۱۲:۵۳

    جامعه شناسی تاریخی قیام عاشورا

    میتوان گفته که علّت جامعه شناختی رفتار ناپایدار مردم کوفه (عمدتا دسته سوم) در عهد و پیمانها: 1) شکست در صحنه مبارزه با شام و از دست دادن اعتماد به نفس سیاسی و 2) بی ثباتی سیاسی در دوران معاویه و ایجاد حالت روانی عدم اطمینان بود.