مصاحبه

  • دینداری معاصر در حصار ایمان، علم، تظاهر
    ۱۳۹۲/۰۴/۶ ۱۹:۴۲

    عقل گرایی شیعی در مقابل ایمان گرایی، دنیاگرایی و ظاهرگرایی

    در همان سال رمانی با عنوان «روی ماه خداوند را ببوس» از مصطفی مستور منتشر می‌شود که استقبال بسیار خوبی از آن می‌شود. این کتاب داستان کسی است که به اعتقادات خود شک می‌کند و در طول داستان،نویسنده نشان می‌دهد از هیچ راهی جز احساسات و ایمان غیراستدلالی،نمی‌توان به وجود خدا معتقد بود. این کتاب تا الآن 41 بار تجدید چاپ شده است.