مصاحبه

  • با حضور جمعی از اصحاب علوم اجتماعی برگزار می گردد:
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۰۷:۳۰

    سمینار یکروزه جامعه شناسی راهپیمایی 22 بهمن

    این پدیده عظیم انسانی و انقلابی علی رغم همه مزیت های شناختی و اجتماعیش هرگز به یک «مساله مطالعات اجتماعی» تبدیل نشده است . برای اغلب جامعه شناسان ایرانی پدیده هایی به مراتب تلخ تر / حاشیه ای تر/ بی معنا تر/ کم کارکرد تر/ کوچکتر و نا متناجس تر با فرهنگ ملی ایرانی بیش از این ابر پدیده انسانی واجد ظرفیتهای مساله شناختی است