مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۲:۲۷

  مصائب یک پایان نامه جهادی درباره روستا!

  در خیلی از مواردی که دولت یا حکومت شانه خالی می کند، این مجموعه های غیردولتی هستند که کار را جلو می برند و تسهیل گری می‌کنند و می بینیم که خود مردم هم به این اذعان دارند که کاری که شما گروه جهادی ها انجام می دهید، دو برابر کاری است که دولت می کند.

 • در همایش رسانه های محلی مطرح شد:
  ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ ۱۷:۳۱

  دکتر فرهادی: چرا به فرهنگ روستا نیازمندیم/انتقاد از تقلیل جامعه شناسی روستا به جامعه شناسی کشاورزی

  مگر نه اینکه روشنفکران ایرانی صد سال و بیش از آن است که ما را از روستا و فرهنگ روستایی برحذر می کنند؟ مگر نه اینکه هرچه تعداد ساکنان شهرهای ما بیشتر باشد شاخصی از توسعه یافتگی و صنعتی شدن کشور است؟ مگر نه اینکه شهری ها همواره فرهنگ روستایی را تحقیر کرده و دهاتی بودن را مانع اصلی پیشرفت، قانونمندی و… معرفی می کنند؟ دکتر مرتضی فرهادی با طرح سوالات بالا در اولین همایش رسانه های محلی جبهه فرهنگی انقلاب با بیان اینکه “در علوم اجتماعی در زمینه جامعه شناسی روستایی انحرافات زیادی ایجاد شده است و جامعه شناسی روستایی به جامعه شناسی کشاورزی تقلیل یافته است در صورتی که نیاز ما فهم و تفسیر فرهنگ مردمان و سنتهای روستاست” به بیان اهمیت توجه به روستا و فرهنگ روستا در فهم و بررسی مسائل موجود اجتماع ایرانی پرداخت.