مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۱:۰۰

  اندیشه‌های ابن خلدون قابلیت طرح شدن در حوزه‌های وسیع‌تری را دارد

  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در نشست جامعه شناسی خلدونی گفت: اندیشه های ابن خلدون قابلیت مطرح کردن در حوزه های وسیع تری دارد به ویژه در جامعه شناسی معرفت می توان آن‌را مطرح کرد.

 • درباره استراتژی سیاست خارجه دولت یازدهم
  ۱۳۹۳/۰۲/۵ ۲۳:۰۲

  راز لبخندهای تیم دیپلماسی دولت چیست؟

  سریع القلم در این کتاب به وضوح بیان می کند که “پیشرفت عمومی جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با قدرت‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست.” و پا را از این هم فراتر گذاشته و برای تعامل با غرب معتقد است حتی باید “قانون اساسی جمهوری اسلامی” را تغییر داد چرا که در تضاد با هدف یاد شده است: “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد بلکه در تضاد اصولی است.”

 • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۶:۳۸

  معرفی رشته مطالعات جوانان

  یکی از دلایل اصلی طرح مطالعات جوانان به عنوان رشته مستقل دانشگاهی، شکل گیری جنبش های مختلف جوانان در عرصه های متعدد می باشد. بدین لحاظ رشته مطالعات جوانان به عنوان یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی مورد توجه بوده و تا کنون دانش آموختگان این رشته توانسته اند مباحث مربوط به جوانان در دنیای معاصر را مورد بررسی قرار دهند.

 • معرفی رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

  دانش آموختگان این دوره با توانایی و تخصصی که در حیطه شناخت انقلاب اسلامی ایران و مشابهت ها و امتیازات آن نسبت به سایر نهضت ها و انقلاب ها به دست می آورند میتوانند به عنوان یک پژوهشگر و یا صاحبنظر در مجامع علمی داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقلاب اقدام نمایند.

 • معرفی رشته جامعه شناسی

  جامعه شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می شود. دو پرسش اساسی جامعه‌شناسی همواره‌ این بوده است که نخست چگونه در جامعه نظم برقرار می‌شود و دوم چرا و چگونه جامعه تغییر می‌کند؟