مصاحبه

  • گفتگو درباره کتاب «جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی»
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ ۰۳:۵۶

    دکتر پناهی: شعارهای انقلابی جایگزین توسل به خشونت شد/شعارها بهترین وسیله گسترش ایدئولوژِی انقلابی

    در هیچ انقلابی ما بسیج فراگیر مردمی در حدو اندازه ای که در مورد انقلاب اسلامی وجود داشته است، نداشته ایم.خوب این سوال مطرح می شود این انقلاب به چه علت به این میزان مردمی بوده است و این مسئله چه مبنایی داشته است. ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایدئولوژی اسلامی بود و اسلام پشتوانه انقلاب بود و مردم هم بخاطر اینکه گرایش عمیق به اسلام داشتند جذب این فرایند انقلابی شدند.