مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۵:۴۵

  معرفی رشته مدیریت راهبردی فرهنگ

  دانشگاه های پذیرنده دانشجو در رشته مدیریت راهبردی فرهنگ عبارتند از: دانشگاه اصفهان و دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) قم (مخصوص طلاب سطح دو حوزه ).

 • ۱۳۹۲/۰۷/۲ ۱۳:۰۹

  داوود پرچمی

  نام و نام خانوادگی: داوود پرچمی
  تخصص: دکترای بررسی مسایل اجتماعی ایران، جامعه شناسی علم و توسعه علمی آموزش عالی در ایران
  محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، گروه جامعه شناسی
  تحصیلات: دکترای علوم اجتماعی (پژوهشگری)
  سوابق کاری: تدریس در دانشگاه امام حسین (ع)، تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، معاون اداری مالی و قائم مقام ریاست دانشگاه شهید بهشتی

 • نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه
  ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۲۹

  سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران

  نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه