مصاحبه

 • ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۱۲:۳۳

  مناظره درباره اکنون و آینده علوم اجتماعی در ایران

  در راستای سلسله نشستهای تاملی درباره علوم اجتماعی در ایران، جلسه گفتگو و مناظره ای با حضور میثم مهدیار (دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی) و آرش حیدری (دانشجوی دکتری جامعه شناسی) در روز شنبه به تاریخ 22 فروردین ساعت 12:30 در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد.

 • ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۰:۵۶

  دو فصل نامه جامعه پژوهی فرهنگی

  شماره پنجم دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی جامعه‌پژوهی فرهنگی  منتشر شد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صاحب امتیاز، حمیدرضا آیت اللهی مدیرمسئول و احمد کتابی سردبیر این مجله هستند .  اعتماد اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی – مورد مطالعة استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- (نوشته  افسانه ادریسی، احسان […]

 • ۱۳۹۱/۱۱/۹ ۱۵:۰۳

  رویکرد جامعه شناسی فرهنگی و تبیین حماسه نه دی 1388

  اساسا خود پدیده انقلاب اسلامی نشان داد که چنین نظریاتی برای تبیین پدیده های دینی ناکارآمد است؛ چرا که برخلاف آنچه تد اسکاچپل می گفت «انقلاب ها خود بخود می آیند و کسی در شکل گیری آن دخیل نیست» اتفاقا انقلاب اسلامی ایران آگاهانه خلق شده بود. انقلاب اسلامی نه محصول شکاف طبقاتی بود و نه ساختارهای اجتماعی آن را به وجود آورد. انقلاب اسلامی ریشه در باورهای دینی و تلاش برای ساختن جامعه پیرامون براساس ارزش های فرهنگی داشت و کنشگر این انقلاب مقهور ساختار اقتصاد و قدرت و رسانه نشده بود.

 • ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ۱۷:۲۳

  الهیات، جامعه‏ شناسى و جامعه‏ شناسى دینى

  روابط الهیات و جامعه شناسی و رویکردهای مختلف در رابطه ی این دو: راهی به سوی جامعه شناسی دینی