مصاحبه

 • درباره سهل و ممتنع های شعر قزوه
  ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۲۰:۰۵

  «ممتنع نویسی» قزوه در شعرهای نو به نفع «مردمی بودن» رها می شود

  می­گویند قزوه شاعری متعهد است و نمی­تواند نسبت به مسائل روزمره، حتی مسائل سیاسی خونسرد باشد. راست می­گویند و چقدر خوب که یکی از میان شاعران نام و نان خود را به خطر می­اندازد. ولی اهل ادب از سوفوکل تا شکسپیر و همچنان تا همین شاعران نسل بیت آمریکایی(1) حرف سیاسی می­زنند. فردوسی­هم سیاست را رها نکرد، سعدی پادشاهان را نصیحت می­کرد و نیما در “حرف­های همسایه” و “ارزش و احساسات” خود را برکنار از سیاست نمی­دانست، اما هیچ کدام در سهل و ممتنع نوشتن جانب ممتنع را رها نکردند.

 • شعر قزوه متعهد به زمان و زبان مخاطب
  ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ ۰۷:۳۱

  قزوه اعتراض می کند اما تخم یاس نمی پاشد/شعر قزوه با اجتماع پیش می رود

  اين شعر قزوه هم‌صدا با آن حرف آويني است كه مي‌گويد، شما داريد در روايت جنگ حديث نفس مي‌كنيد. شعري كه در خدمت خودنمايي است و دارد خودنمايي مي‌كند. دارد حديث نفس مي‌كند. يعني شعر انقلاب شعر حديث نفس نيست. شعر روشنفكري شعر حديث نفس است. شعر خودنمايي است. شعر خودنگاري است. شعر انقلاب خودنگاري نيست. در شعر انقلاب خودي هم وجود دارد ولي اين خود، خود خودبنياد نيست. مستحيل در انقلاب است. نسبت قطره و دريا است. نسبت پيوست است.

 • به مناسبت اول بهمن زادروز شاعر انقلاب
  ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۱۴:۴۰

  تفکیک رفتاریِ قزوه در قبال اجتماع

  نوع دیگری از رفتار نیز در شعرهای علیرضا قزوه یافت میشود که خیلی تندتر از دو برخورد یاد شده است، نکته اینجاست که این تندی، بیشتر در مقام مبارزه با تزویر به چشم میخورد، چیزی که اتفاقاً جزء محاسن شاعر است و نشانگر توجه ویژه ی اوست، به اهمیت زیاد و قدرت تخریب بالای ریا در جامعه ی مذهبی ما.

 • جامعه شناسی شعر نیمایی
  ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۱۴:۳۲

  «افسانه نیما» شروع زبان اعتراضی شعر مدرن

  نگاه تیز بین نیما در این سطرها به دقت مرز بین ادبیات معترض به شرایط بد اجتماعی و ادبیات سیاه و پوچ­گرا را مشخص می­کند. چرا که نویسنده نباید مقهور و منفعل باشد بلکه می­تواند به زبان تیزی در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی تبدیل شود. ادبیات مقهور، منفعل و سیاه، ادبیاتی است که شکست را پذیرفته و در مسیر خواسته­های دشمنان جامعه در حرکت است. نیما بر این باور است که « اینطور نویسنده که از روی مقهوریت و افتادگی چیز می­نویسد مسلم است به جای این که از مقهوریت و افتادگی مردم بکاهد بر آن چیزی افزوده و بناگواریها و به دشمن کمک داده است.»