مصاحبه

  • به مناسبت حضور او در ایران
    ۱۳۹۲/۱۲/۶ ۲۲:۵۱

    دیدگاه های والرشتاین درباره ایران: از «نرمش قهرمانانه» تا «بلوف همگانی درباره ایران»

    وی خود را با آمریکایی ها و اسرائیلی ها در این مورد که ایران به دنبال دستیابی به موقعیت قدرت هسته ای است هم نظر می داند. اما نقطه افتراق خود با آن ها را در این مسئله می بیند که چنین امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بوده و هرگز به یک فاجعه ژئوپولیتیک منجر نخواهد شد. وی بیان می دارد که از نقطه نظر ایران سه کشور هند، پاکستان و اسرائیل کشورهایی هستند که نه تنها معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی (ان پی تی) را امضاء نکرده اند، بلکه بالفعل دارای سلاح های هسته ای هستند