مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۱۸:۰۴

    جامعه ی مصرفی

    جامعۀ مصرفی، ویراستۀ: نوا آر. گودوین، فرانک آکرمن و دیوید کای‌رون، انتشارات آیسلند، 1997، 386 صفحه.

  • مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مصرف، پیتر کوریگان، سیج، ۱۹۹۷، ۲۰۸ صفحه.

    جامعه‌شناسی مصرف

    سایت اینترنتی انتشارات سیج کتاب مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مصرف را اثری جامع و در عین حال ساده و قابل فهم توصیف می‌کند که هم‌زمان می‌تواند مورد استفاده دانشجویان و محققین جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی قرار گیرد. کتاب نوشته پیتر کوریگان استاد دانشگاه نیواینگلند استرالیا است.