مصاحبه

  • درباره‌ی ریشه‌های کلامی گروه‌های تکفیری
    ۱۳۹۳/۱۲/۲ ۱۶:۲۰

    گریزان از شهر

    آن‌چه در مرکز نگاه‌ گروه‌های تکفیری وجود دارد، نفی کل اسماء و نشانه‌هاست. در واقع این‌ها شرط مواجهه با حق را نفی همه نشانه‌های دینی می‌دانند. به همین جهت با فرهنگ مخالف‌ند؛ و البته موافق با طبیعت؛ گریزان از شهر و علاقه‌مند به بیابان.