مصاحبه

  • در راستای حمایت از مؤسسات آموزشی شهرستان‌ها
    ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ ۱۸:۳۹

    دوره‌های آموزشی علوم انسانی «اشراق» در 11 محل برگزار می‌شود

    ترم جاریِ این دوره‌ها همزمان در یازده‌محل در سراسر کشور (چهارمحل در تهران و هفت‌محل در شهرستان‌ها) برگزار می‌شود. شهرستان‌ها عبارت‌است‌از: اراک (مؤسسۀ افق با همکاری مؤسسۀ آموزشی عهد)، بابل (مؤسسۀ آموزشی منادیان حکمت)، قم (مؤسسۀ آموزشی گذار)، اصفهان (مؤسسۀ آموزشی راز)، کاشان (مؤسسۀ آموزشی مدرسه تمدن اسلامی) و دو محل در شیراز (دوره‌های آموزشی آغازی بر یک پایان و گفتمان).