مصاحبه

  • پاسخ دکتر قاسم زائری به اتهامات
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۶:۳۰

    وقتی پیاده نظام برای عزل رهبر سرخط می شوند

    خوب است بدانید بنده نه در زمان «فرهاد رهبر»، بلکه در زمان ریاست مرحوم «عباسعلی عمید زنجانی» رئیس فقید دانشگاه تهران، به خاطر نیاز دانشکده و نیز سوابق علمی-پژوهشی اینجانب، بر اساس سهمیه ی‌ وزارت علوم، «بورسیه ی‌» دانشکده علوم اجتماعی شدم و به‌طور طبیعی، پس از آن به «استخدام» دانشگاه تهران درآمدم. پس از بنده نیز در همان سال و سال‌های بعدتر، چند دانشجوی دیگر دانشکده، بورسیه شده و هم-اکنون نیز عضو هیات علمی گروه‌های مختلف آن هستند. لذا این موضوع از اساس، هیچ ارتباطی به دوره ی‌ مدیریت «فرهاد رهبر» ندارد. مضافاً این‌که پیش از این‌که به افتخار دامادی «احمد توکلی» درآیم، بورسیه ی‌ دانشگاه تهران بودم و از این جهت هم استخدام بنده هیچ ارتباطی به نسبت بنده و ایشان ندارد!