مصاحبه

 • جامعه شناسی داعش(4)
  ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۷:۰۶

  جعفر حق پناه: سلفیزم جهادی حاصل بدعت در فقه سیاسی اهل سنت است

  استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست جامعه شناسی سیاسی سلفیزم تکفیری در عراق گفت: سلفیزم جهادی مانند شبکه القاعده، قائل به اصل خروج و اصل جهاد است. اینها در فقه سیاسی اهل سنت، بدعت ایجاد کردند.

 • اولین نشست از مجموعه نشست های بررسی جریان های سلفی تکفیری
  ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۶:۰۹

  نشست «جامعه شناسی داعش» برگزار می گردد

  باگذشت بیش از یک دهه از ظهور و بروز جهانی جریان های سلفی تکفیری نگاه ایرانی به این جریان ها غالبا از سطح نگاههای سیاسی امنیتی فراتر نرفته و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین المللی ظهور این جریانات و تاثیرات آن ها مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا اولین جلسه […]