مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۶:۱۳

    معرفی رشته ی جمعیت شناسی

    ز آنجا که مسائل، موضوعات و مباحث مربوط به جمعیت نقش اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دارد، جهت دادن تعدادی از دانشجویان علاقمند دوره کارشناسی ارشد به این گونه مباحث موجب تقویت کادر برنامه ریزی و پژوهشی مسائل جمعیتی گردیده و به رفع نیازهایی که در این زمینه وجود دارد کمک خواهد نمود.