مصاحبه

  • اين خط همچنان ادامه دارد
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۲۱:۵۴

    نشست معرفي و نقد كتاب «روياي امريكايي»

    عصر روز سيزدهم آبان‌ماه، نشست معرفي و نقد كتاب «روياي آمريكايي» نوشتۀ هاوارد زين، در فرهنگسراي انديشه برگزار شد. در اين نشست علاوه بر فاطمه‌شفيعي سروستاني، مترجم كتاب دكتر سعيد ميرلوحي و مرضيه هاشمي (ملاني فرانكلين) به عنوان منتقد حضور داشتند.