مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ ۱۷:۵۰

    جنبشهای اسلامی در جهان عرب

    این کتاب ارزشمند را عبدالغنی عماد ترجمه و تحقیق کرده و در دو جلد به چاپ رسیده است و در آن جریان‌های سلفی و احزاب مختلف و قدرتمند مطرح در جهان عرب مانند اخوان‌المسلمین، حزب‌التحریر، جماعةالتبلیغ و القاعده را بررسی کرده است و به چگونگی شکل‌گیری این احزاب، مؤسسان آن، ساختار سازمانی، تحولات صورت گرفته در آن، گرایشات و موضع‌گیری‌های آنان در اتفاقات مختلف با استفاده از مقالات گوناگون اشاره کرده است