مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۱۴:۵۸

    68 سال مبارزه: ده کتاب برای پژوهش و ترجمه

    دکتر سید هادی برهانی، استاد دپارتمان مطالعات فلسطین دانشگاه تهران، رسالۀ خود در دانشگاه اگزتر را با عنوان «تحلیل انتقادی کتب درسی مورد استفاده در دانشگاه‌های غربی، برای تدریس تاریخ فلسطین و اسرائیل» گذرانده است. استاد راهنمای رسالۀ او، ایلان پاپه، از برجسته‌ترین چهره‌های دانشگاهی مخالف با اسرائیل است که پژوهش‌های تاریخی او دربارۀ اختلاف اسرائیل و فلسطین، جزء معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین کتاب‌های موجود در این زمینه است.