مصاحبه

  • ناگفته هايی از «حسين وارث آدم» پس از 43 سال در گفتگو با سوسن شریعتی
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۱۴:۱۰

    عاشورا چكيده مواجهه تاریخي از آدم تاكنون است، در برابر سه جلوه قدرت

    حسين وارث آدم در خلوت و تنهايي نوشته شده است؛ با اين همه همان تنش و شور را مي بينيم. به نظر مي آيد كه وجه تراژيك آن يادداشت، محصول در برابر مخاطب قرار گرفتن و… نیست؛ خطابه نيست، نوشته است. اين خطابه است كه نيازمند فضاسازي است. حسین وارث آدم در خلوت نوشته شده. سنت شريعتي، نوشتن است در يك نشست. اين كتاب نيز مشخص است كه در يك نشست نوشته شده است كاملا روح مطلب از صدر تا ذيل يكي است.