مصاحبه

 • تاملی در امکان علوم اجتماعی اسلامی
  ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۹:۳۶

  روش شناسی علوم اجتماعی اسلامی

  اول بار سید جمال الدین اسدآبادی نشان داد که قرآن قابلیت ساخت مفاهیم قرآنی درباره جامعه و تاریخ را داراست، و در ادامه، شهید صدر با روش تفسیری خود، به دور ازنگرش گزینشی، به تمام جوانب تفکر اسلامی درباره هستی و جامعه پرداخت. همان گونه که قرآن کریم نیز در فراز و فرود امتها به همه عوامل اشاره دارد، نه یک عامل. نویسنده به سطوح نظریه پردازی علوم اجتماعی اسلامی می پردازد

 • گفتاری از مهندس حسینعلی عظیمی
  ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۳

  جهادسازندگی؛ دیروز و امروز

  آقای مهندس عظیمی، از فرماندهان سابق پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد و هم‌اکنون مشاور وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل کانون سنگر‌سازان بی‌سنگر است. این مطلب، از مجموعه سرمقاله‌های اخیر ایشان در نشریه کانون مذکور، انتخاب و تدوین شده است.